НИЕ ВЯРВАМЕ, че: 

 

 • Перфектният служител разпознава ценностите на компанията, за която работи като свои! 
 • Отделната личност, припознала себе си като значима за организацията, в синхрон с другите личности от екипа е структурно значима за всяка организация.
 • Взаимоотношенията в една организация са нейния пулс.
 • Откритите и осъзнати отношения са в основата на успешните резултати.
 • Удовлетворението от работата е силно мотивиращ фактор за здравето, изявата и поведението  на личността.
 • Призванието мотивира несравнимо по-добре от всяка принуда.
 • Културата на взаимоотношенията е умение, което се придобива.
 • Продуктивността на работата е функция, върху чиито стойностти влияят доста променливи.
 • В различията е скрит потенциал. 
 • Различният личен потенциал на всеки член на организацията е важно да бъде  открит, забелязан, добавен към общия.
 • Всеки член на екипа има свой собствен ключ към успеха на групата!
 • Успехът е резултат от трансформация на личността! 
 • "Организации с бъдеще" и "Бъдеще за организациите" са две различни понятия!

 

 

 

На своите  корпоративни клиенти, ЛЕКТИКА КОНСУЛТ предлага:

- ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

- СЕМИНАРИ и ОБУЧЕНИЯ

- ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

- ИНДИВИДУАЛЕН И ЕКИПЕН КОУЧИНГ

- ПР и РЕКЛАМА

- ТИЙМБИЛДИНГ
 

за ИНДИВИДУАЛНО ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ и повече информация  за всяка от  услугите -  изпратете ни запитване.