IDENTIFY STARTS WITH I

КОГАТО НИЕ НЕ ПРОМЕНЯМЕ ЖИВОТА СИ, ЖИВОТЪТ ПРОМЕНЯ НАС

Отношението ни към света и нещата е функция на нашата лична еволюция! Отношението може да бъде осъзнато и плод на нашия личен избор! Зависи от нас самите!  За да е добър и правилен ИЗБОРА ни,  добре би било да бъдем  инфoрмирани и по възможност - наясно със себе си!  За да сътворим своя, лична, истинска реалност е нужно да познаваме  себе си - кой съм, за какво мечтая, на къде съм тръгнал,  как искам и мога ли да постигна това, за което мечтая.  Да случим своята истинска реалност е магия, подобна на тази в числата в реда на Фибоначи - всичо в света има своя ред, има абсолютна хармония - нужно е само да отвориш очи да я видиш, да игнорираш шума от живота си за да можеш да чуеш.... мелодията  и нейната красота, мелодията да бъдеш в силата си, да правиш сам света и живота си....Излез от другата, "нечия" или "обща",  не твоя песен! Запей ...своята песен и ще усетиш живота си - различен и лесен..... Ела. Заедно ще търсим  "Златното сечение" на твоята истинска сила. Ела, заедно ще открием твоите Фибоначи числа! 

Вярвате ли или не, ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА и  УМЕНИЯ СА ПРОМЕНЛИВА ВЕЛИЧИНА!                

<личност> и <поведение на личността> са две различни понятия   

Опознаването и разгръщането на потенциала на личността са първи и основен фактор за нарастване на нейната успешност и подобряване на нейното представяне. Изхождайки от разбирането за широта и обем на потенциала на всеки от нас, в "ЛИЧЕН УСПЕХ и ЕФЕКТивност" работим заедно в посока самопознание, целеполагане, редуциране на пречките, емоционална интелигентност, управление на времето и решаване на конфликти. Каква форма предаваме на нещата, как се променя тя във времето; как с времето се променя формата, която предаваме на нещата; как се променя нашето възприятие за тях?!... Проследете в ретроспекция живота си, разгледайте, вижте, забележете, установете....открийте моделите, проследете общото в тях... и ще видите с изненада колко се е променило във времето вашето отношение към едни и същи неща, колко сте израснали, колко умения сте култивирали и на колко - присъщи на вас черти - ръбовете са се изгладили, повърхността е вече полирана...., блясъка - се забелязва с просто око! Но също ще видите и неща/места... където не е точно така, места/неща - белязани от страдания, носещи отпечатъка - <жертва>.... 

 


Магията да случиш твоята истинска реалност е като магията на числата в реда на Фибоначи - има ред, има абсолютна хармония... Нужно е само да отвориш очи да я видиш, да махнеш само...шума от живота си за да можеш да чуеш мелодията и нейната красота, мелодията да бъдеш в силата си, да правиш сам света и живота си....


 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

ключ за отваряне на онези врати, които......

– Навреме ли сте за срещите си? Закъснявате – малко, много, рядко или редовно? Как реагирате когато имате среща с някой и той закъснява?

– Успявате ли да свършите задачите, които сте планирали за деня си или се случва да ги отлагате за утре, …вдруги ден?!

- Успешно ли разпределяте времето си? Вие ли управлявате него или то вас???

Денонощието на всеки от нас е точно 24 часа! защо тогава на едни времето им стига, на други – все е малко, а за трети дори има в излишък?!  

ще се съсредоточим върху няколко важни аспекта:

*Как да използваме времето си оптимално?

*Как да плнираме целите си и да ги вместим в и без това сгъстената си програма?

* Дали и как <употребата на времето> ще повлияе върху нашата ефективност на работното място?

Как да разтегнем или компресираме времето?!

120 ценни минути заедно!…..

Всеки път започва с първата крачка. Къде ще ни отведе пътя е въпрос на избор. Ние сме тези, които избират. За да избереш най-доброто е нужно да си добре информиран...
Всеки път започва с първата крачка.най-важния път в живота на всеки от нас е пътят към самия себе си, пътят към осъзнаване, израстване и развитие! 

 <чувам> и <слушам> - прилики и разлики. Дали? Защо и  как?

 

<гледам> и <виждам> - прилики и разлики. Дали? Защо и как?

                 пишете ми
            writeme@ormay.com